top of page
Tiny screenwriter sitting on retro typewriter.jpg

Създаване на съдържание
от всички видове, за всички видове

Експертите на Lege Artist могат да произвеждат, управляват и създават съдържание за компании или лица, които искат да се свържат със заинтересованите страни.

ТИП

Консултация

  • Музикални видеоклипове

  • Реклами

  • Идентичност на марката

  • Социални медии

  • Видео съдържание (друго)

  • Текстово (друго)

както и други аудиовизуални произведения и уеб съдържание

bottom of page