top of page

За нас

Lege Artist Consulting LTD е консултантска компания, специализирана в защита на интелектуална собственост и правоприлагане, основно в областта на авторското право и сродните му права, търговски марки, медийно право, лицензиране и управление на бизнеса.  

Консултантската агенция се представлява от г-жа Марияна Георгиева Лазарова – квалифициран юрист и бивш изпълнителен директор на колекторско дружество от близо десет години. Като надежден експерт по ИС е избрана за участник и консултант в работна група към Министерството на културата за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

Клиентите имат силен потенциал да изследват взаимно изгодни партньорски бизнес отношения, основани на взаимно разбирателство и лоялно сътрудничество. 

Персонал

Lege Artis се представлява от г-жа Марияна Георгиева Лазарова.

Mariyana Lazarova

Марияна Лазарова

Управител

  • Facebook
  • LinkedIn

Биография

Марияна Лазарова е преподавател в катедра „Филмознание и драматургия” във факултет „Екранни изкуства” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”/НАТФИЗ/ София, България. Завършила е магистърска степен по право /магистърска степен/ в Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски” и като магистър по филмови изкуства в НАТФИЗ.Лазарова има докторска степен по „Кинознание, кино и телевизия” и е доцент по мениджмънт в екранните изкуства. Преподава различни лекционни курсове със студентите по филмови анализи и филмова поетика, както и специализирани курсове: „Авторско право в аудиовизуалната продукция“ и „Управление на правата на продуцентите при дигитално разпространение на аудиовизуални произведения“. Преподава магистърски курсове по „Авторско право и сродни права в аудиовизуалния сектор“ и „Договори и авторски права в сценичните изкуства“, а също така изнася лекции на докторанти по „Правни аспекти на защитата на сценични и аудиовизуални произведения“ и „Академична организация и стратегия“.

 

Лазарова има научни интереси в две научни области: филмово изкуство/в частност филмов анализ/ и авторско право. В преподавателската си практика е разработила програми за обучение и в двете научни области.

Публикувала е множество критични статии и есета за филмовото изкуство в специализирани списания и много журналистически публикации в пресата, както и други статии и монографии за правно регулиране и защита на правата на интелектуална собственост.

Марияна Лазарова е автор на две книги. За „Кентавърът от Албион. Традициите и техните трансформации в британското кино от 90-те години на 20 век.” /“Просвета – София” АД, 2014 г./ е отличена през 2015 г. с наградата на Българската филмова академия за най-добра книга по филмова критика за 2014 г. Втората й книга “Авторско право и сродни права в аудиовизията” /„Водолей”, София, 2015 г./ е задълбочено изследване на националния режим на авторско право върху аудиовизуалните произведения в европейската правна рамка.

Лазарова има и дългогодишен практически опит като юрисконсулт по авторското право и е била член на експертна група, създадена от Министерството на културата за изменение и допълнение на българския закон за авторското право и сродните му права . Тя също така има познания и опит в медийното право и колективното управление на права. Като бивш изпълнителен директор на Българското колекционерско дружество на продуцентите и изпълнителите, тя е добре запозната с особеностите на творческите индустрии и може да изследва и анализира доминиращите бизнес тенденции в различни пазарни сектори, в частност този на медиите: радиото и телевизионен сектор.

Като член на академичния състав Лазарова е член на Академичния съвет на НАТФИЗ от 2011 до 2015 г. и секретар на Атестационната комисия на Факултета по екранни изкуства от 2010 до 2015 г. В момента е член на Консултативен съвет по научна политика и председател на Надзорния съвет на НАТФИЗ. Заема и длъжността ръководител на магистърска дисциплина „Кинознание“ и е юрисконсулт по авторско право в НАТФИЗ, консултирайки студентските филмови продукции.

Тя е член на Съюза на българските филмови дейци и член на Съюза на българските юристи, Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост – EIPTN и ENCATC – Европейската мрежа за културен мениджмънт и политика.

Любимите й лични художествени умения и компетенции са в сферата на писането на сценарии и фотографията.

Области на експертиза: Закон за авторското право, Филмово изкуство, Медийно право, Колективно управление на права, Висше образование, Художествено образование.

Професионален опит

2009 - до момента

Управител

Lege Artist

1996 – до момента

Доц. д-р в катедра „Драматургия и филмова и телевизионна критика” /Факултет „Екранни изкуства”/


Юридически съветник по авторски права
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” /НАТФИЗ/  

2000 - 2009 г 

Изпълнителен директор

Колекционерско дружество за сродни права на продуценти на звукозаписи и изпълнители от частен интерес – ПРОФОН. – член на EPRC

1987 - 2000 г
Юрисконсулт, Главен юрисконсулт 
Вносно-износна търговия, Градска община – отдел „Здравеопазване“, Висш съдебен съвет.
 

1990 - 1996 г

Кинокритик

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” /НАТФИЗ/

bottom of page