top of page
Team growing lightbulb plant.jpg

Кооперативни услуги

Експертите на Lege Artist могат да ви помогнат да договорите най-добрите възможни условия, или изобщо някакви условия за Вашия казус.

Lege Artist може да ви подкрепи или да ви представлява в местни или международни преговори, да ви подкрепи при срещи с ключови заинтересовани страни или да предостави друга помощ за представителство, свързана с местните органи на управление.

bottom of page