top of page
20943456.jpg

Правен съвет
относно авторското право и сродните му права

ТИП

Консултация

Правни съвети относно авторското право и сродните му права съгласно националния Закон за авторското право и сродните му права  и неговите различни изменения, международни конвенции и директиви на ЕС.  

Различните области на експертиза включват:

  • Уреждане на права

  • Лицензиране

    • Потребители

    • Притежатели на права

  • Спорове за авторски права

  • ИС  образователни курсове

bottom of page