top of page
Feb-Business_9.jpg

Други услуги

Lege Artist работи с широк екип от партньорски организации, лица и експерти както на местно, така и на международно ниво. Не всички услуги са изброени в уебсайта.  

Lege Artist може да ви подкрепи в редица области, свързани с права на интелектуална собственост, копирайтинг, управление на събития и други дигитални услуги. 

bottom of page